آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
کسب درآمداینترنتی-pic1

کسب درآمداینترنتی

آگهی دهنده: رامین بزگداریان
موقعیت: استان کرمانشاه - کرمانشاه - بازاریابی در کرمانشاه
به روز شده در:۱۳۹۶/۱۲/۵
بازدید: 108 بار
ایمیل:

آیاتابه حال به درآمداینترنتی فکرکرده ایدیاتابه حال شنیده ایدکه افرادزیادی ازاین طریق به درآمدهای میلیونی درماه رسیده اندامابایدتوجه داشت که همه ی این هاواقعیت داردحالامن میخواهم شمارابایکی ازهزاران راه درآمدزایی ازینترنت معرفی کنم وبدون خرج کردن هیچ هزینه ای وفقط بازدن چندکلیک روزانه به درآمدبرسید.خوب برای شروع کارشمابایدواردسایت هایی که به شمامعرفی میکنم واردشوید.تقریبآنحوه کارکردن باهردوسایت به هم شبیه است ومن برای هردوسایت یک روش وجوددارد.توجه داشته باشیدکه درهردوسایت عضوشوید‌https://facenama.com/signup/r:1587458وسایتpartclick.ir/login.aspx?o=bozgodarianraminواردشوید پس ازورودبه سایت برروی کلمه ثبت نام کلیک کرده ومشخصات خودراواردکنیدپس ازواردکردن مشخصات خوددکمه ثبت راواردکنید.حالاشماعضوسایت شده ایدوباواردشدن به پنل کاربری خودبرروی تبلیغات کلیکی کلیک کرده وواردشویدبازدن برروی تبلیغاتی که درسایت وجودداردوارتبلیغ شده وبایدچندثانیه ای صبرکنیدتاکلمه این آگاهی برای شماثبت شدبیایدومبلغ به شماداده شودمبالغی از۲تا۵تومان به شماداده می شودبه همین راحتی وباعضوگیری میتوانیددرآمدخودرابیشترکنیدوبرای برداشت درآمدخودبایداطلاعات بانکی خودراواردکنیدتامبلغ به حساب شماواریزشودتوجه داشته باشیدمبلغ شمابایدحداقل به۱۰۰۰۰تومان برسدتابتوانیدآن رابرداشت کنیدتوجه داشته باشیدبایددرهرکاری صبورباشیدتابه موفقیت برسید موفق باشیدتوجه داشته باشیدباعضویت درسایت های بیشترمیتوانیدبه درآمدهای بیشتری دست پیداکنید

0.72